ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੇਖ ਹਨ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਭੂਮੀਗਤ ਟਨਲ - ਆਦਮੀ ਨੂੰ-ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਖਾਲੀ, ਵਿੱਚਕਾਰ, ਟਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ "ਨਗਰ" ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ Otuzco ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਕਿਪ ਦੇ ਇੰਪੈਨ ਫੌਂਟ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟਿੰਗ ਨੋਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰਕਕੋਯਾ, ਇਕ ਚਿੱਟੀ-ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਲੰਮੇ ਫਲਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਲੈਨਾਂ, ਵਿਮੇਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵਰਕ੍ਰਿਪਟ.