ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ

3987x 18. 05. 2020 1 ਰੀਡਰ

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ?

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਉਹ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ. ਜੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ. ਖੁਸ਼ੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ

ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੱਡਣਾ. ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.

ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਫਲਤਾ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ.

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ.

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ.

ਸੁਨੀਅ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਈ-ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ

ਪਿਅਰੇ ਫਰੈਂਕ: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਸਟਸੈਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ulateੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ!

ਪਿਅਰੇ ਫਰੈਂਕ: ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਮੈਥੀਆਸ ਮਾਲਾ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਮੈਜਿਕ ਤਕਨੀਕ (365 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ)

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਪਾਓਗੇ, ਸਪੈਲ, ਪੱਥਰਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ - ਚਿੱਟੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਬਦਲੋ!

ਮੈਥੀਆਸ ਮਾਲਾ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਮੈਜਿਕ ਤਕਨੀਕ (365 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ)

ਇਸੇ ਲੇਖ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ